محصولات

خط توليد مجهز به دستگاه اتوماتيک کامپيوتري ، همچنين آزمايشگاه کنترل کيفي زير نظر دکتر دامپزشک و کارشناس شيمي کنترل مي گردد.

محصولات شرکت عبارتند از :

1 - مکمل نيم درصد مرغ گوشتي 

2 - مکمل نيم درصد مرغ مادر 

3 - مکمل نيم درصد مرغ تخم گذار 

4 - مکمل درماني دام 

5 - مکمل درماني ويتامين A 

6 - مکمل درماني ويتامينD3 

7 - مکمل درماني ويتامين E 

8 - مکمل درماني ويتامين K3 

9 - مکمل درماني ويتامين B کمپلکس 

10 - مکمل درماني ويتامين C 

 

مواد اوليه ويتامين ها از شرکت هاي معروف آلمان از جمله BASF و LOHMAN وکولين کلرايد از شرکت MIAVIT مورد استفاده قرار مي گيرد.

مواد اوليه معدني (مينرال ها) از شرکت داميار جامع که مورد تأييد سازمان دامپزشکي کشور مي باشد مصرف مي گردد.