مکمل درماني ويتامين K3

فوايد مکمل درماني ويتامينk3

ويتامين K3 به عنوان يكي از فاكتورهای انعقاد خون براي حفظ سلامتی بدن دارای اهميت زيادی است، اين ويتامين برای پيشگيری و درمان انواع سندرم توام با خون ريزی در دام و طيور استفاده مي شود كه شامل برونشيت عفونی، كوكسيديوز، كامبورو و سپتی سمی ها مي باشند.

به منظور پيشگيری يك كيلوگرم درتن خوراك و به منظور درمان دو كيلوگرم در تن خوراك يا طبق توصيه دامپزشك. ( مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود )