مکمل درمانی ويتامين D3

مکمل درمانی ويتامين D3 باعث پيشگيري از نرمي استخوان در مرغ گوشتی و کامل کردن پوسته تخم مرغ در مرغهاي تخمگذار و مادر می گردد.