مکمل درمانی ويتامين A

فوايد استفاده از مکمل درماني ويتامين A:

1- افزايش رشد

2- بهبود ناهنجاري هاي استخواني

3- افزايش مقاومت در مقابل بيماري ها

4- جلوگيري از شب كوري و ضايعات نخاعي