آزمایشگاه و آنالیز

آزمايشگاه اين كارخانه با بهره گيري از تجربيات مجربترين اساتيد دانشگاهی علوم تغذيه دام و طيور و با استفاده از پيشرفته ترين سيستم های توليد مکمل هاي غذايی براي دام و طيور ، با فرآيند و عمل آوري مواد غذايي خام ، موفق به توليد محصولات، با بهترين كيفيت و منطبق با آخرين استانداردهای علمي اين صنعت ، گرديده است .